Palveluita painotaloille ja pakkaaville brändeille

Flexolahti Oy on nykyaikainen ja innovatiivinen pakkausrepro ja painolaattojen valmistaja. Työmme tulokset näkyvät kaupan tuotepakkauksissa ja etiketeissä paperille, muoville, kartongille ja aaltopahville toteutettuna. Käytössämme olevat, alan huippua edustavat laatanvalmistus- ja värinhallintateknologiat varmistavat korkealaatuisen painatustuloksen ja tarkan vedosvastaavuuden niin kuvissa kuin brändiväreissäkin.

Palvelemme suurella sydämellä sekä korkealla laadulla koko Suomessa.

Tarjoamme värinhallinnan huippuosaamista

Hallitsemme värit suunnittelusta painokoneelle, joten pystymme tarjoamaan kokonaisvaltaista värinhallintaa sekä tuen painosalin toiminnan kehittämiseen ja painolaadun valvontaan. Tämä varmistaa, että designit näyttävät hyviltä kokonaisuutena ja brändivärit toistuvat oikein.

Olemme X-Rite Pantonen kumppani pohjoismaissa. Yrityksellämme on Graafinen teollisuus ry:n myöntämä Graafisen tuotannon laatusertifikaatti.

Lue lisää brändeille

Sävyjen suunnittelu ja värimääritykset
Autamme sävyjen suunnittelussa oikeille materiaaleille, ohjeistamme tuotantoketjun ja tarjoamme reaaliajassa toimivat laadunvalvonnan pilvipalvelut. Analysoimme esillepanoon tulevat materiaalit ja varmistamme, että suunnitellut värit ovat kaikilla materiaaleilla toteuttamiskelpoisia. Voit olla varma siitä, että brändivärisi toimivat tuotannossa ja toistuvat pakkauksissa oikein.

Väritarkat sopimusvedokset ja toimitusketjun ohjeistus
Profiloimme asiakkaidemme painokoneet ja seuraamme painoprofiileja säännöllisesti ja varmistaen, että vedos vastaa painatusta.

Ohjeistamme painolle sävyjen mitattavissa olevat numeraaliset arvot. Tämä takaa sen, että painolla on käytettävissään yksiselitteinen referenssi painokerrasta toiseen.

ColorCert laadunvalvonta
Tarjoamme X-Rite Pantonen partnerina helppokäyttöisen pilvessä toimivan laadunvalvontapalvelun. Työ mitataan painokoneella ja yksi numero kertoo ovatko painetut brändisävyt vaatimusten mukaisia. Järjestelmästä saadaan tilastollista tietoa painokoneen suorituskyvystä painoyksikkötasolla. Tiedon avulla voidaan määritellä esimerkiksi ennakkohuollon tarve ja vakioida painokone entistä tarkemmin.

 

Lue lisää painotaloille
Pantone Certified Printer Program
Kokonaisvaltainen värinhallinnan kehittäminen nostaa painokoneen käyttöastetta. Autamme repron ja painokoneen integroinnissa, painoprosessin vakioinnissa ja painajien ohjeistamisessa sekä laadun varmistamisessa. Painolaatu paranee, toimintatavat yhdenmukaistuvat ja työt menevät nopeammin läpi. Saatte käyttöönne värinhallinnan kehittyneimmät työkalut yhdessä globaalin partnerin, X-Rite Pantonen kanssa.

Pantone Certified Printer Program
X-Rite Pantone tekee ulkopuolisen auditoinnin, jossa tarkastetaan värikeittiön ja painokoneen työkalut sekä painon toimintatavat. Referenssinä käytetään Flexolahden X-Rite Pantonelle kehittämää, ISO-standardeihin perustuvaa kriteeristöä. Sertifikaatti on kansainvälinen, osoittaa asiakkaille toiminnan korkean laadun ja antaa kilpailuetua.

EGP (Expanded Gamut Printing)
Painokoneiden viimeaikainen tekninen kehitys ja uusimmat repron työkalut ovat mahdollistaneet EGP-teknologian käyttöönoton niissä tapauksissa, kun painoprosessi on erittäin hyvin kontrolloitu. Yhdessä kokonaisvaltaisen värinhallinnan kanssa tarjoamme ohjelmistopohjaiset ratkaisut EGP-painatukseen ja painoprosessin kontrollointiin.

Repron ja painokoneen integrointi (vedosvastaavuus, seuranta)
Korkea laatu edellyttää repron ja painon tiivistä painokonekohtaista yhteistyötä. Olemme kehittäneet yhdessä päämiestemme kanssa painoprofiilin jatkuvaan seurantaan perustuvan menetelmän, jolla painokoneen toistokykyä seurataan reaaliajassa ja vedosvastaavuus on parhaassa mahdollisessa kontrollissa.

Painolaadun kehitysprojekti
Kehitysprojekti aloitetaan alkukartoituksella. Tuloksena on raportti, joka sisältää puuteanalyysin sekä kehitys- ja investointisuunnitelman. Rakennamme helppokäyttöisen laatujärjestelmän värikeittiöön ja painokoneelle. Uusi toimintatapa koulutetaan henkilöstölle ja operaattoreita tuetaan käyttöönoton alkuvaiheessa.

ColorCert laadunvalvonta
Tarjoamme X-Rite Pantonen partnerina helppokäyttöisen pilvessä toimivan laadunvalvontapalvelun. Työ mitataan painokoneella ja yksi numero kertoo ovatko painetut brändisävyt vaatimusten mukaisia. Järjestelmästä saadaan tilastollista tietoa painokoneen suorituskyvystä painoyksikkötasolla. Tiedon avulla voidaan määritellä esimerkiksi ennakkohuollon tarve ja vakioida painokone entistä tarkemmin.

Miksi värinhallinta on painotalolle tärkeää?
Mitkä ovat asiakkaiden vaatimukset ja miten ne kehittyvät tulevaisuudessa?

Hyödynnä osaamisemme Flexolahden ja kumppaneiden tarjoamissa koulutuksissa. Ota yhteyttä ja kysy lisää koulutuksista!
 

Virtuaalisesti toteutettu myymäläesillepano

Fotorealistiset 3D-ratkaisut

Tuottamamme 3D-pakkaukset ovat erittäin korkealaatuisia ja tarkasti todellista pakkausta vastaavia. Tuotamme yksittäispakkauksia, esille pantavia ryhmäpakkauksia, lavoja sekä muita tilojen esillepanoja designien arviointiin jo pakkausten suunnitteluvaiheessa. Samalla valmistuvat tiedostot 3D-laadunvalvontaan sekä markkinointi- ja mainosmateriaaleihin. Voit viedä pakkaukset myyntiympäristöön ja arvioida pakkausratkaisusi erottuvuutta hyllyssä tai toteutamme koko myymäläesillepanon virtuaalisesti.

Sense N Insight

Sense N Insight – ainutlaatuinen kuluttajatutkimus

Olemme mukana ainutlaatuisessa Sense N Insight kuluttajatutkimus-konseptissa, joka ohjaa pakkausdesignin kehitystä konkreettisesti. Palvelun avulla voit varmistaa, että pakkauksesi erottuu kaupan hyllyssä kilpailijoista, viestii oikein ja on yhdenmukainen tuotteesi kanssa.

Tutustu lisää kotisivuilla:
www.senseninsight.com

Tahtotilamme

Luomme asiakkaillemme lisäarvoa tarjoamalla parhaat mahdolliset välineet korkean painolaadun tuottamiseen sekä tarjoamalla koko pakkausketjua palvelevia digitaalisia työkaluja jokapäiväisen työn helpottamiseksi. Olemme joustavia ja vastaamme työmme jäljestä.

Ajankohtaista