Plate ID mahdollistaa painolaattojen jäjitettävyyden aina raaka-aineen valmistajalle asti

14.01.2022

Flexolahden investointi ohjelmistoihin ja varastojärjestelmään mahdollistaa asiakkaille toimitettujen painolaattojen seurannan raaka-ainetoimittajille asti. Painolaattoihin merkitään yksilöllinen tieto, jonka avulla raakalaatan toimituserä dokumentoidaan ja jäljitetään tarvittaessa ulkomailla sijaitseville tehtaille asti.

Suurin osa Flexolahden toimittamista painolaatoista päätyy elintarvikepakkausten tuotantoon. Kuluttajien luottamus ruuan turvallisuuteen, terveellisyyteen ja eettisyyteen perustuu pitkälti ruokaketjun läpinäkyvyyteen ja systemaattisuuteen. Parantamalla jäljitettävyyttä Flexolahti on tukemassa omalta osaltaan kotimaista pakkausteollisuutta ja koko elintarviketuotannon arvoketjua.