Flexolahti Crystal Uusin teknologia – paras painotulos

Crystal nostaa flekso­paino­laatat uudelle laadun­tasolle

Flexolahti Crystal tuo Suomeen täysin uudenlaisen laaduntason fleksopainolaattojen valmistukseen. Laadun harppaus perustuu entistä laadukkaampaan kuvalaattatulostimeen ja huipputarkkaan laatan UV-LED-valotusteknologiaan.

Uudella teknologialla haluamme auttaa pakkausmateriaaleja valmistavia taloja ja brändejä entistä laadukkaampien tuotteiden valmistamiseen sekä markkinointiin.

Flexolahti Crystal -painolaatta

EGP-painatus uudelle tasolle

  • Parempi värinhallinta ja toistettavuus painatuksissa
  • Parempi monimateriaali­ratkaisujen hallinta

Ympäristöä säästävä prosessi

  • Vähemmän hukkaa
  • Vähemmän jätettä
  • Elektroniikka­kierrätys
  • Pienempi energian kulutus

UV-LED-tekno­logialla kohti laaduk­kaampaa painatusta

Laadun hallinta on ollut haasteellista fleksopainolaattojen valotuksessa käytettävien UV-loisteputkien tehohäviöiden ja putkista heijastuvan hajavalon vuoksi. Tähän haasteeseen UV-LED-tekniikka tuo nyt muutoksen. Se antaa saman valotehon LED:in koko eliniän ajan. Laatan pohjan korkeustoleranssi on jopa 75 % parempi.”

Helpompaa laatan pohjan korkeuden hallintaa

Loisteputkivalotuksen toleransseilla laatan pohjan korkeusvaihtelu on aiheuttanut haasteita painatuksessa. Liian korkea laatan pohja on aiheuttanut painatuksen likaantumista erityisesti rasteroiduilla alueilla ja liian matala pohja taas pienempien pisteiden epästabiiliutta mikä johtaa painatuksen likaantumiseen erityisesti häiveissä.

UV-LED-tekniikan tarkemman valotuksen vuoksi pesuprosessissa saadaan painolaattaan optimaalinen syövytyssyvyys. Kun laatan pohja on koko laatan alueelta ja kerrasta toiseen samanlainen, myös edellytykset laadukkaampaan painatukseen ovat paremmat. Painatusten hallinta on lähtökohtaisesti helpompaa erityisesti prosessi- ja EGP-painatuksessa. Laatan elementtien jyrkemmät reliefikulmat vähentävät likaantumista niin teksteissä kuin kompaktialueiden reunoissa.

UV-LED tekniikka tekee laatan pohjan korkeuden hallinnasta huomattavasti helpompaa koska toleranssit ovat selvästi pienemmät.

Haluatko tietää lisää? Ota yhteyttä, niin kerromme.