Värinhallinta

”Flexolahti.
Hallitusti värikäs.”

Kokonaisvaltainen värinhallinnan kehittäminen nostaa painokoneen käyttöastetta. Autamme repron ja painokoneen integroinnissa, painoprosessin vakioinnissa ja painajien ohjeistamisessa sekä laadun varmistamisessa. Painolaatu paranee, toimintatavat yhdenmukaistuvat ja työt menevät nopeammin läpi. Saatte käyttöönne värinhallinnan kehittyneimmät työkalut yhdessä globaalin partnerin, X-Rite Pantonen kanssa.

CM ROI

Pantone Certified Printer Program

X-Rite Pantone tekee ulkopuolisen auditoinnin, jossa tarkastetaan värikeittiön ja painokoneen työkalut sekä painon toimintatavat. Referenssinä käytetään Flexolahden X-Rite Pantonelle kehittämää, ISO-standardeihin perustuvaa kriteeristöä. Sertifikaatti on kansainvälinen, osoittaa asiakkaille toiminnan korkean laadun ja antaa kilpailuetua.

EGP (Expanded Gamut Printing)

Painokoneiden viimeaikainen tekninen kehitys ja uusimmat repron työkalut ovat mahdollistaneet EGP-painatuksen käyttöönoton niissä tapauksissa, kun painoprosessi on erittäin hyvin kontrolloitu. Yhdessä kokonaisvaltaisen värinhallinnan kanssa Flexolahti tarjoaa ohjelmistopohjaiset ratkaisut EGP-painatukseen ja painoprosessin kontrollointiin.

Repron ja painokoneen integrointi (vedosvastaavuus, seuranta)

Korkea laatu edellyttää repron ja painon tiivistä painokonekohtaista yhteistyötä. Flexolahti on kehittänyt yhdessä päämiestensä kanssa painoprofiilin jatkuvaan seurantaan perustuvan menetelmän, jolla painokoneen toistokykyä seurataan reaaliajassa ja vedosvastaavuus on parhaassa mahdollisessa kontrollissa.

Painolaadun kehitysprojekti

Kehitysprojekti aloitetaan alkukartoituksella. Tuloksena on raportti, joka sisältää puuteanalyysin sekä kehitys- ja investointisuunnitelman. Flexolahti rakentaa helppokäyttöisen laatujärjestelmän värikeittiöön ja painokoneelle. Uusi toimintatapa koulutetaan henkilöstölle ja operaattoreita tuetaan käyttöönoton alkuvaiheessa.

Värinhallinnan koulutus

Miksi värinhallinta on painotalolle tärkeää? Mitkä ovat asiakkaiden vaatimukset ja miten ne kehittyvät tulevaisuudessa? Mihin toimiva värinhallinta perustuu ja miten se rakennetaan? Miten värinhallinta viedään arkeen? Näihin kysymyksiin vastataan Flexolahden ja sen kumppaneiden järjestämällä koulutuksella.

ColorCert laadunvalvonta

Tarjoamme X-Rite Pantonen partnerina helppokäyttöisen pilvessä toimivan laadunvalvontapalvelun. Työ mitataan painokoneella ja yksi numero kertoo ovatko painetut brändisävyt vaatimusten mukaisia. Järjestelmästä saadaan tilastollista tietoa painokoneen suorituskyvystä painoyksikkötasolla. Tiedon avulla voidaan määritellä esimerkiksi ennakkohuollon tarve ja vakioida painokone entistä tarkemmin.

”Flexolahti.
Hallitusti värikäs.”

Kokonaisvaltainen värinhallinnan kehittäminen nostaa painokoneen käyttöastetta. Autamme repron ja painokoneen integroinnissa, painoprosessin vakioinnissa ja painajien ohjeistamisessa sekä laadun varmistamisessa. Painolaatu paranee, toimintatavat yhdenmukaistuvat ja työt menevät nopeammin läpi. Saatte käyttöönne värinhallinnan kehittyneimmät työkalut yhdessä globaalin partnerin, X-Rite Pantonen kanssa.

CM ROI

Pantone Certified Printer Program

X-Rite Pantone tekee ulkopuolisen auditoinnin, jossa tarkastetaan värikeittiön ja painokoneen työkalut sekä painon toimintatavat. Referenssinä käytetään Flexolahden X-Rite Pantonelle kehittämää, ISO-standardeihin perustuvaa kriteeristöä. Sertifikaatti on kansainvälinen, osoittaa asiakkaille toiminnan korkean laadun ja antaa kilpailuetua.

EGP (Expanded Gamut Printing)

Painokoneiden viimeaikainen tekninen kehitys ja uusimmat repron työkalut ovat mahdollistaneet EGP-teknologian käyttöönoton niissä tapauksissa, kun painoprosessi on erittäin hyvin kontrolloitu. Yhdessä kokonaisvaltaisen värinhallinnan kanssa Flexolahti tarjoaa ohjelmistopohjaiset ratkaisut EGP-painatukseen ja painoprosessin kontrollointiin.

Repron ja painokoneen integrointi (vedosvastaavuus, seuranta)

Korkea laatu edellyttää repron ja painon tiivistä painokonekohtaista yhteistyötä. Flexolahti on kehittänyt yhdessä päämiestensä kanssa painoprofiilin jatkuvaan seurantaan perustuvan menetelmän, jolla painokoneen toistokykyä seurataan reaaliajassa ja vedosvastaavuus on parhaassa mahdollisessa kontrollissa.

Painolaadun kehitysprojekti

Kehitysprojekti aloitetaan alkukartoituksella. Tuloksena on raportti, joka sisältää puuteanalyysin sekä kehitys- ja investointisuunnitelman. Flexolahti rakentaa helppokäyttöisen laatujärjestelmän värikeittiöön ja painokoneelle. Uusi toimintatapa koulutetaan henkilöstölle ja operaattoreita tuetaan käyttöönoton alkuvaiheessa.

Värinhallinnan koulutus

Miksi värinhallinta on painotalolle tärkeää? Mitkä ovat asiakkaiden vaatimukset ja miten ne kehittyvät tulevaisuudessa? Mihin toimiva värinhallinta perustuu ja miten se rakennetaan? Miten värinhallinta viedään arkeen? Näihin kysymyksiin vastataan Flexolahden ja sen kumppaneiden järjestämällä koulutuksella.

ColorCert laadunvalvonta

Tarjoamme X-Rite Pantonen partnerina helppokäyttöisen pilvessä toimivan laadunvalvontapalvelun. Työ mitataan painokoneella ja yksi numero kertoo ovatko painetut brändisävyt vaatimusten mukaisia. Järjestelmästä saadaan tilastollista tietoa painokoneen suorituskyvystä painoyksikkötasolla. Tiedon avulla voidaan määritellä esimerkiksi ennakkohuollon tarve ja vakioida painokone entistä tarkemmin.

”Flexolahti.
Hallitusti värikäs.”

Kokonaisvaltainen värinhallinnan kehittäminen nostaa painokoneen käyttöastetta. Autamme repron ja painokoneen integroinnissa, painoprosessin vakioinnissa ja painajien ohjeistamisessa sekä laadun varmistamisessa. Painolaatu paranee, toimintatavat yhdenmukaistuvat ja työt menevät nopeammin läpi. Saatte käyttöönne värinhallinnan kehittyneimmät työkalut yhdessä globaalin partnerin, X-Rite Pantonen kanssa.

Pantone Certified Printer Program
X-Rite Pantone tekee ulkopuolisen auditoinnin, jossa tarkastetaan värikeittiön ja painokoneen työkalut sekä painon toimintatavat. Referenssinä käytetään Flexolahden X-Rite Pantonelle kehittämää, ISO-standardeihin perustuvaa kriteeristöä. Sertifikaatti on kansainvälinen, osoittaa asiakkaille toiminnan korkean laadun ja antaa kilpailuetua.

EGP (Expanded Gamut Printing)
Painokoneiden viimeaikainen tekninen kehitys ja uusimmat repron työkalut ovat mahdollistaneet EGP-painatuksen käyttöönoton niissä tapauksissa, kun painoprosessi on erittäin hyvin kontrolloitu. Yhdessä kokonaisvaltaisen värinhallinnan kanssa Flexolahti tarjoaa ohjelmistopohjaiset ratkaisut EGP-painatukseen ja painoprosessin kontrollointiin.

Repron ja painokoneen integrointi (vedosvastaavuus, seuranta)
Korkea laatu edellyttää repron ja painon tiivistä painokonekohtaista yhteistyötä. Flexolahti on kehittänyt yhdessä päämiestensä kanssa painoprofiilin jatkuvaan seurantaan perustuvan menetelmän, jolla painokoneen toistokykyä seurataan reaaliajassa ja vedosvastaavuus on parhaassa mahdollisessa kontrollissa.

Painolaadun kehitysprojekti
Kehitysprojekti aloitetaan alkukartoituksella. Tuloksena on raportti, joka sisältää puuteanalyysin sekä kehitys- ja investointisuunnitelman. Flexolahti rakentaa helppokäyttöisen laatujärjestelmän värikeittiöön ja painokoneelle. Uusi toimintatapa koulutetaan henkilöstölle ja operaattoreita tuetaan käyttöönoton alkuvaiheessa.

Värinhallinnan koulutus
Miksi värinhallinta on painotalolle tärkeää? Mitkä ovat asiakkaiden vaatimukset ja miten ne kehittyvät tulevaisuudessa? Mihin toimiva värinhallinta perustuu ja miten se rakennetaan? Miten värinhallinta viedään arkeen? Näihin kysymyksiin vastataan Flexolahden ja sen kumppaneiden järjestämällä koulutuksella.

ColorCert laadunvalvonta
Tarjoamme X-Rite Pantonen partnerina helppokäyttöisen pilvessä toimivan laadunvalvontapalvelun. Työ mitataan painokoneella ja yksi numero kertoo ovatko painetut brändisävyt vaatimusten mukaisia. Järjestelmästä saadaan tilastollista tietoa painokoneen suorituskyvystä painoyksikkötasolla. Tiedon avulla voidaan määritellä esimerkiksi ennakkohuollon tarve ja vakioida   painokone entistä tarkemmin.