Globaali kulutustavaroita markkinoiva yhtiö otti käyttöön Pantone Liven värinhallinnan työkaluksi

Haaste

Yksi maailman suurimmista kuluttajatavaroita (CPG) markkinoivista yrityksistä etsi tapaa, jolla he voisivat hallita brändivärejä tehokkaasti. Yrityksellä on lukuisia brändejä ja brändipäälliköitä, joten brändivärien luomiseen, kommunikointiin ja hallintaan piti löytää standardoitu tapa toimia. Lisäksi haluttiin eroon fyysisten värimallien kustannuksista.

Ratkaisu

Yritys otti yhteistyökumppanikseen X-rite Pantonen. Tavoitteena oli vähentää ajan mittaan kasvanutta räätälöityjen brändivärien määrää. X-Rite kartoitti kaikki räätälöidyt värit. Toisiaan riittävän lähellä olevat värit yhdistettiin ja lopuille etsittiin lähin mahdollinen Pantone kirjaston sävy tai sävylle luotiin materiaali- ja painomenetelmäkohtainen Pantone Live standardi.

Tulokset

Yritys onnistui vähentämään käyttämiensä värisävyjen määrän 2090 väristä 1035 väriin. Brändipäälliköt hyväksyivät suurimman osan väreistä Pantone-kirjaston olemassa oleviksi sävyiksi niissä tapauksissa, kun väripoikkeama oli alle sovitun toleranssin. Jäljelle jääneistä 100:sta väristä 60 lisättiin Pantonen olemassa oleviin värikirjastoihin. Brändille jäi 40 suojattua väriä, joita brändi ei halunnut eri syistä julkiseen jakoon.  Brändi otti käyttöön myös eri painomenetelmät ja -materiaalit huomioivan Pantone Live -palvelun, jonka avulla se pystyy etukäteen arvioimaan ovatko suunnitellut värit toteutettavissa painokoneella. Toimenpiteen seurauksena yritys sai nopeamman, tehokkaamman, ja yksiselitteisemmän tavan kommunikoida värejä suunnittelijoille, brändipäälliköille, painoille.

Flexolahti on X-Rite Pantonen pohjoismainen partneri pakkausten värinhallinnan kehittämisessä. Lisätietoja eero.seppala@flexolahti.fi.

Lataa raportti X-Riten nettisivuilta (ENG)

https://www.xrite.com/learning/case-studies/cpg-company

Share: